Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení je zcela nový formulář, který se vztahuje k dani z přidané hodnoty. Jedná se o daňové tvrzení, které nenahrazuje ani daňové přiznání a ani souhrnné hlášení. Vzhledem k tomu, že termíny pro podání kontrolního hlášení mohou být častější, než termíny pro podání přiznání k DPH, nejedná se o přílohu tohoto přiznání.

Kontrolní hlášení podává plátce DPH, fyzická i právnická osoba, měsíční i čtvrtletní plátce. Zkrátka všichni plátci, kteří ve sledovaném období uskuteční nebo přijme tuzemské zdanitelné plnění (pozor, včetně přijaté a zaplacené zálohy). Dále také plátce, který přijme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby z EU nebo ze třetí země a který pořizuje zboží z EU. Naopak osoba, která není plátcem DPH, identifikovaná osoba a plátce, který neuskutečnil ani nepřijal žádné plnění, kontrolní hlášení nepodává.

Kontrolní hlášení se podává pouze elektronicky. Lze jej podat přes EPO a nebo prostřednictvím datové schránky.

Kontrolní hlášení podávají právnické osoby každý měsíc do 25 dnů po skončení měsíce a fyzické osoby podle termínu pro podání přiznání k DPH tj. měsíčně a nebo čtvrtletně.

Kontrolní hlášení musí být podáno přesně v termínu, již při zpoždění 1 den činí pokuta 1.000,- Kč. Ostatní sankce za nedodržení zákonných povinností např. nepodání hlášení, opožděnou reakci na výzvu, ztěžování a maření správy daní, můžou dosahovat až výše 500.000,- Kč.

 

Vzhledem k blížícímu se termínu pro podání kontrolního hlášení, je nejvyšší čas pro zpracování podkladů. Rádi Vám se vším pomůžeme, proto nás neváhejte kontaktovat.