Informace k EET

Jak to celé bude fungovat 1. Pokladní zařízení zašle datovou zprávu o transakci ve formátu xml. finanční zprávě. 2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky. 3. Pokladní zařízení vytiskne účtenku s kódem. 4. Podnikatel předá zákazníkovi účtenku (v papírové/elektronické podobě). 5. Evidenci tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy. Zákazník si může […]

» Read more

Externí účetní je výhrou!

Stojíte před otázkou, zda zaměstnat účetní a nebo svěřit účetnictví externí firmě? Pokud zaměstnáte účetní s hrubou měsíční mzdou 20tis. Kč, bude Vás tento zaměstnanec ve skutečnosti stát cca o 7 tis. Kč více na odvodech. Svěření účetnictví profesionální firmě rozhodně neznamená, že vedení účetnictví a služeb s nimi souvisejícími bude dražší, než zmiňovaný zaměstnanec. Při zaměstnání účetní se musíte […]

» Read more

Elektronická evidence tržeb

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) je již schválen poslaneckou sněmovnou, senát ji projedná v polovině března. Můžeme tedy říci, že podnikatele tato novinka rozhodně nemine. Bude se týkat všech podnikatelů, plátců i neplátců DPH. Elektronicky se budou evidovat veškeré tržby v hotovosti, při platbě kartou, šekem, směnkou, stravenkami, dárkovými poukazy atd. Výjimku dostaly příjmy, které souvisí s pracovněprávním vztahem, příjmy ze stravování […]

» Read more

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení je zcela nový formulář, který se vztahuje k dani z přidané hodnoty. Jedná se o daňové tvrzení, které nenahrazuje ani daňové přiznání a ani souhrnné hlášení. Vzhledem k tomu, že termíny pro podání kontrolního hlášení mohou být častější, než termíny pro podání přiznání k DPH, nejedná se o přílohu tohoto přiznání. Kontrolní hlášení podává plátce DPH, fyzická i […]

» Read more

Sleva na dani

Blíží se termín pro podání daňového přiznání, proto přinášíme stručný přehled slev na dani, které může fyzická osoba uplatnit. Zákon o daních z příjmů stanovuje pro rok 2015 následující slevy na dani: Sleva na poplatníka ve výši 24.840,- Kč Sleva na manžela/manželku ve výši 24.840,- Kč Základní sleva na invaliditu prvního nebo druhé stupně 2.520,- Kč Rozšířená sleva na invaliditu ve […]

» Read more

Reklama AdWords a AdSense z pohledu DPH

Reklama Google AdWords a AdSense z pohledu DPH Pokud si OSVČ, neplátce DPH, zaplatí reklamu na Google AdWords a nebo naopak poskytne reklamu Googe AdSense, stává se identifikovanou osobou k DPH a musí se do 15-ti dnů zaregistrovat na FÚ. Identifikovanou osobou se dle zákona o DPH stane ten, kdo přijme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené […]

» Read more

Daňové zvýhodnění na manželku nebo manžela

Víte, jak využít slevy na dani na manželku nebo manžela? Slevu na dani ve výši 24.840 Kč za rok můžeme uplatnit na manželku nebo manžela, se kterým žijeme ve společné domácnosti a pokud jeho příjem za rok nepřesáhl 68.000 Kč. Toto pravidlo platí i pro registrované partnery. Do příjmu se v tomto případě počítají veškeré výdělky, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, […]

» Read more