Daňové přiznání

Zpracujeme daňové přiznání fyzickým i právnickým osobám, neplátcům i plátcům DPH. Mezi naše klienty patří i zaměstnanci, důchodci, ženy na mateřské dovolené a ostatní osoby, pro které je podnikání jako vedlejší zdroj příjmů.

 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů sociálního a zdravotního pojištění
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně rozvahy, výkazu zisků a ztráty a přílohy
 • přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely
 • přiznání k silniční dani
 • přiznání k dani z nemovitostí
 • zpracovávání přiznání k dani z příjmů klientům, kteří jsou zaměstnaní, nebo mají jiné příjmy než ze závislé činnosti (pronájem, příležitostný přivýdělek apod.), podnikajícím důchodcům, ženám na mateřské dovolené a ostatním osobám, které mají podnikání jako vedlejší příjem
 • upozornění klienta na platby dle daňového kalendáře
 • individuální daňový kalendář klienta včetně příkazů k úhradě
 • daňové poradenství, daňová optimalizace
 • zastupování klientů na úřadech a institucích
 • elektronické podání daňových přiznání
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy
 • se zahraničními klienty se domluvíme anglicky