Zpracování osobních údajů

1. LENADA CZ s.r.o., se sídlem Za Kasárnami 3465/5, 690 02 Břeclav, IČO 05155878, DIČ CZ05155878, zapsaná u Krajského soudu v Brně C93770 a Ing. Lenka Foukalová, se sídlem Za Kasárnami 3465/5, 690 02 Břeclav, IČO 66626897, zapsaná v živnostenském rejstříku, zpracovává

a. V případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

• Jméno,
• E-mailovou adresu,
• Telefonní číslo.

b. V případě uzavření smlouvy o vedení účetnictví

• Jméno, příjmení,
• IČO, DIČ, sídlo,
• E-mailovou adresu,
• Telefonní číslo
• Číslo účtu a případně další údaje uvedené ve smlouvě, které identifikují konkrétní fyzickou osobu.

2. Osobní údaje uvedené v předchozím odstavci pod bodem a. je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo pro zpracování odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle 1 rok od poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování nebo pokud nedojde k uzavření smlouvy.

3. Osobní údaje uvedené v odstavci 1. pod bodem b. je nutné zpracovat pro plnění smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy. Po ukončení spolupráce budou tyto osobní údaje dále zpracovávány po dobu 10 let od ukončení pro případné uplatnění práv správce. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů.

4. Zpracování osobních údaje je prováděno společností LENADA CZ s.r.o. a Ing. Lenkou Foukalovou, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou být zpřístupněny i jiným subjektům – zpracovatelům.

5. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, obrátit se na společnost LENADA CZ s.r.o., Ing. Lenku Foukalovou nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.