Daňový kalendář

Daňový kalendář pro aktuální rok je zobrazen v následující tabulce. Naše klienty včas upozorňujeme na termíny podání a také vedeme individuální daňový kalendář klienta včetně příkazů k úhradě.

kontrolní hlášení

Rok 2017DatumDruh daněPopisZa období
Leden2.1.2017daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně11/2016
9.1.2017spotřební daňsplatnost daně (mimo spotřební daň z lihu)11/2016
20.1.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS4Q/2016
20.1.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti12/2016
24.1.2017spotřební daňsplatnost daně (pouze spotřební daň z lihu)11/2016
25.1.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň4.Q/2016 a 12/2016
25.1.2017daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení4.Q/2016 a 12/2016
25.1.2017daň z přidané hodnotykontrolní hlášení 4.Q/2016 a 12/2016
25.1.2017energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny12/2016
25.1.2017spotřební daňdaňové přiznání12/2016
31.1.2017biopalivahlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
31.1.2017daň silničnídaňové přiznání a daň2016
31.1.2017daň z nemovitých věcídaňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání 2017
31.1.2017daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 12/2016
Únor9.2.2017spotřební daňsplatnost daně (mimo spotřební daň z lihu)12/2016
15.2.2017daň z příjmůpodpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016
15.2.2017daň z příjmůpodání žádosti o provedení ročního zúčtování
20.2.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti1/2017
24.2.2017spotřební daňsplatnost daně (pouze spotřební daň z lihu)12/2016
27.2.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání1/2017
27.2.2017daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení1/2017
27.2.2017daň z přidané hodnotykontrolní hlášení 1/2017
27.2.2017energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny1/2017
27.2.2017spotřební daňdaňové přiznání1/2017
27.2.2017spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů, pokud vznikl nárok1/2017
28.2.2017daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně1/2017
Březen1.3.2017daň z příjmůpodání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti2016
1.3.2017odvod z loterií a jiných podobných herpodání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 20162016
13.3.2017spotřební daňsplatnost daně (mimo spotřební daň z lihu)1/2017
15.3.2017daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň2017
20.3.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti2/2017
20.3.2017daň z příjmůelektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 2016
27.3.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň 2/2017
27.3.2017daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení 2/2017
27.3.2017daň z přidané hodnotykontrolní hlášení2/2017
27.3.2017energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny2/2017
27.3.2017spotřební daňsplatnost daně (pouze spotřební daň z lihu)1/2017
27.3.2017spotřební daňdaňové přiznání2/2017
27.3.2017spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů, pokud vznikl nárok2/2017
31.3.2017daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně2/2017
Duben3.4.2017daň z příjmůpodání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně2016
3.4.2017
daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám2016
10.4.2017spotřební daňsplatnost daně (mimo spotřební daň z lihu)2/2017
18.4.2017daň silničnízáloha na daň1.Q/2017
20.4.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň k MOSS1.Q/2017
20.4.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti3/2017
24.4.2017spotřební daňsplatnost daně (pouze spotřební daň z lihu)2/2017
25.4.2017daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně 1.Q/2017
25.4.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 20171.Q/2017 a 3/2017
25.4.2017daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení 1.Q/2017 a 3/2017
25.4.2017daň z přidané hodnotykontrolní hlášení 1.Q/2017 a 3/2017
25.4.2017energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 3/2017
25.4.2017spotřební daňdaňové přiznání 3/2017
25.4.2017spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů, pokud vznikl nárok3/2017
Květen2.5.2017daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně3/2017
10.5.2017spotřební daňsplatnost daně (mimo spotřební daň z lihu)3/2017
22.5.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti4/2017
25.5.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň 4/2017
25.5.2017daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení4/2017
25.5.2017daň z přidané hodnotykontrolní hlášení 4/2017
25.5.2017energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 4/2017
25.5.2017spotřební daňsplatnost daně (pouze spotřební daň z lihu)3/2017
25.5.2017spotřební daňdaňové přiznání 4/2017
25.5.2017spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů, pokud vznikl nárok4/2017
31.5.2017daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)2017
31.5.2017daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)2017
31.5.2017daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně4/2017
Červen9.6.2017spotřební daňsplatnost daně (mimo spotřební daň z lihu)4/2017
15.6.2017daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň2017
20.6.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti5/2017
26.6.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně 5/2017
26.6.2017daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení 5/2017
26.6.2017daň z přidané hodnotykontrolní hlášení5/2017
26.6.2017energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny5/2017
26.6.2017spotřební daňsplatnost daně (pouze spotřební daň z lihu)4/2017
26.6.2017spotřební daňdaňové přiznání 5/2017
26.6.2017spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů, pokud vznikl nárok5/2017
30.6.2017daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 5/2017
Červenec3.7.2017daň z příjmůpodání přiznání k dani a úhrada daně, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce2016
10.7.2017spotřební daňsplatnost daně (mimo spotřební daň z lihu)5/2017
17.7.2017daň silničnízáloha na daň 2.Q/2017
20.7.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň k MOSS2.Q/2017
20.7.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti6/2017
25.7.2017daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně 2.Q/2017
25.7.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a daň2.Q/2017 a 6/2017
25.7.2017daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení 2.Q/2017 a 6/2017
25.7.2017daň z přidané hodnotykontrolní hlášení2.Q/2017 a 6/2017
25.7.2017energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 6/2017
25.7.2017spotřební daňsplatnost daně (pouze spotřební daň z lihu)5/2017
25.7.2017spotřební daňdaňové přiznání 6/2017
25.7.2017spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů, pokud vznikl nárok6/2017
31.7.2017daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 6/2017
Srpen9.8.2017spotřební daňsplatnost daně (mimo spotřební daň z lihu)7/2017
21.8.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti7/2017
24.8.2017spotřební daňsplatnost daně (pouze spotřební daň z lihu)6/2017
25.8.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně7/2017
25.8.2017daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení 7/2017
25.8.2017daň z přidané hodnotykontrolní hlášení7/2017
25.8.2017energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny7/2017
25.8.2017spotřební daňdaňové přiznání 7/2017
25.8.2017spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů, pokud vznikl nárok7/2017
31.8.2017daň z nemovitých věcísplatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)2017
31.8.2017daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně7/2017
Září11.9.2017spotřební daňsplatnost daně (mimo spotřební daň z lihu)7/2017
15.9.2017daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň2017
20.9.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti8/2017
25.9.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně 8/2017
25.9.2017daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení 8/2017
25.9.2017daň z přidané hodnotykontrolní hlášení8/2017
25.9.2017energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 8/2017
25.9.2017spotřební daňsplatnost daně (pouze spotřební daň z lihu)7/2017
25.9.2017spotřební daňdaňové přiznání8/2017
25.9.2017spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů, pokud vznikl nárok8/2017
Říjen2.10.2017daň z přidané hodnotyžádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH2016
2.10.2017daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 20178/2017
10.10.2017spotřební daňsplatnost daně (mimo spotřební daň z lihu)8/2017
16.10.2017daň silničnízáloha na daň 3.Q/2017
20.10.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně k MOSS3.Q/2017
20.10.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti9/2017
25.10.2017daň z hazardních herdaňové přiznání a splatnost daně3.Q/2017
25.10.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně 3.Q/2017 a 9/2017
25.10.2017daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení 3.Q/2017 a 9/2017
25.10.2017daň z přidané hodnotykontrolní hlášení 3.Q/2017 a 9/2017
25.10.2017energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny9/2017
25.10.2017spotřební daňsplatnost daně (pouze spotřební daň z lihu)8/2017
25.10.2017spotřební daňdaňové přiznání 9/2017
25.10.2017spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů, pokud vznikl nárok9/2017
31.10.2017daň z přidané hodnotyposlední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
31.10.2017daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 20179/2017
Listopad9.11.2017spotřební daňsplatnost daně (mimo spotřební daň z lihu)9/2017
20.11.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti10/2017
24.11.2017spotřební daňsplatnost daně (pouze spotřební daň z lihu)9/2017
27.11.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně 10/2017
27.11.2017daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení10/2017
27.11.2017daň z přidané hodnotykontrolní hlášení10/2017
27.11.2017energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 10/2017
27.11.2017spotřební daňdaňové přiznání10/2017
27.11.2017spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů, pokud vznikl nárok10/2017
30.11.2017daň z nemovitých věcísplatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)2017
30.11.2017daň z příjmůodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 10/2017
Prosinec11.12.2017spotřební daňsplatnost daně (mimo spotřební daň z lihu)10/2017
15.12.2017daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční2017
15.12.2017daň z příjmůčtvrtletní nebo pololetní záloha na daň2017
20.12.2017daň z příjmůměsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti11/2017
27.12.2017daň z přidané hodnotydaňové přiznání a splatnost daně 11/2017
27.12.2017daň z přidané hodnotysouhrnné hlášení 11/2017
27.12.2017daň z přidané hodnotykontrolní hlášení 11/2017
27.12.2017energetické danědaňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny 11/2017
27.12.2017spotřební daňsplatnost daně (pouze spotřební daň z lihu)10/2017
27.12.2017spotřební daňdaňové přiznání 11/2017
27.12.2017spotřební daňdaňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů, pokud vznikl nárok11/2017